1

Projekty dla osób bezrobotnych z Powiatu Pułtuskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku będzie realizować następujące projekty:

1) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV),

2) Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV),

3) POWER ku przedsiębiorczości,