Pomoc Żywnościowa

10 Grudzień 2021 r.
Redaktor: Jagiełło
Pomoc Żywnościowa

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, podprogram 2021. W związku z powyższym od dziś do 17 grudnia wydawane będą skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa, poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej. Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł)

– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł)

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są dołączenie decyzji ZUS, KRUS, odcinka z emerytury/renty za miesiąc listopad 2021 r., zaświadczenie o dochodach za miesiąc listopad 2021 r., nakazy płatnicze itd. Celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie. Osoby korzystające z pomocy ośrodka mogą się zdalnie kwalifikować. Natomiast osoby niekorzystające zgłaszają się osobiście w celu podpisania oświadczenia o dochodzie za miesiąc listopad 2021 r.

 

Numer telefonu do GOPS – 23 691 87 94