KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2022

18 Sierpień 2022 r.
Redaktor: Jagiełło
KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2022

Gmina Pokrzywnica  przystąpiła do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program będzie realizowany w terminie do 31 grudnia 2022 r.

W  naszej Gminie realizowany jest Moduł I programu.

 

 

Załączniki

Informator Korpus Wsparcia Seniorów 2022
663559 KB
Program Korpus Wsparcia Seniorów 2022
590582 KB