DODATEK WĘGLOWY

18 Sierpień 2022 r.
Redaktor: Jagiełło
DODATEK WĘGLOWY

 

Pokrzywnica, dnia 20.09.2022 r.

                                

    I n f o r m a c j a

                                     

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz.1967) wydłużeniu ulega termin wypłaty dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy.

 

DODATEK WĘGLOWY

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego, można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy, pokój nr1, do 30 listopada 2022,  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16:00, we wtorki 9.00-17.00 lub drogą elektroniczną przez e-puap kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez profil zaufany.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. Nie ma kryterium dochodowego.
W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

W celu usprawnienia przyjmowania i rozpatrywania wniosków prosimy, aby wnioski o wypłatę dodatku węglowego dostarczać do Ośrodka wypełnione.

Druki wniosków w wersji papierowej są również dostępne w siedzibie Ośrodka.

Załączniki

Wniosek o dodatek-weglowy
221935 KB
Klauzula informacyjna szczegółowa- dodatek węglowy
21590 KB