DODATEK OSŁONOWY

10 Styczeń 2022 r.
Redaktor: Jagiełło
DODATEK OSŁONOWY

Wójt Gminy Pokrzywnica informuje, że w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Wsparciem objęte zostaną gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1) Gmina Pokrzywnica będzie realizowała zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000001

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Pokrzywnica mogą składać w terminie do 31 października 2022r. na piśmie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy Aleja Jana Pawła II nr 1, 06-121 Pokrzywnica, lub elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnieniem z wykorzystywaniem profilu zaufanego.

Druki wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy , oraz na stronie internetowej Ośrodka poniżej w załączniku.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022r. ,wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022r.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy– tel. 23 691 87 94 lub adres email: gops@pokrzywnica.pl

Załączniki

Klauzula RODO -dodatek osłonowy.
468911 KB
Wniosek_o_dodatek_osłonowy
465606 KB
wzór wypełnionego wniosku gospodarstwo jednoosobowe
1577376 MB
wzór wypełnionego wniosku gospodarstwo wieloosobowe
1559840 MB