DODATEK OSŁONOWY 2024

26 Styczeń 2024 r.
Redaktor: Jagiełło
DODATEK OSŁONOWY 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy informuje, że można już składać wnioski o Dodatek Osłonowy na 2024 rok.

Wnioski będzie można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpoznawane.

 

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego.

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Załączniki

Klauzula informacyjna — dodatek osłonowy
99430 KB
WNIOSEK-O-WYPLATE-DODATKU-OSLONOWEGO
939240 KB