1

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Pułtuskim (IV)

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie pułtuskim (IV).”