Przejdź do treści
A+ A A-
Pogoda
DANE KONTAKTOWE
Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
NIP:568-13-77-842
Regon:130504808
tel:23 691 87 94
fax:23 691 88 60
email:gops@pokrzywnica.pl
ESP ePUAP:
/GOPSPOKRZYWNICA/skrytka
Mapa polska
SOBOTA, 13 LIPCA 2024
Henryka, Kingi i Andrzeja
1012hPa, wiatr: 15.7km/h, niebo niewidoczne
STAN POWIETRZA:
Bardzo dobry
PM10 - 7.25 μg/m3

Ważne wiadomościwięcej

DODATEK OSŁONOWY 2024

DODATEK OSŁONOWY 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy informuje, że można już składać wnioski o Dodatek Osłonowy na 2024 rok. Wnioski będzie można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpoznawane.     Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego. Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022. W […]
więcej
Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

  Świadczenia rodzinne 2023/2024   Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2023 za pośrednictwem E-puap oraz portalu Empatia.   W formie papierowej wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia 2023 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 do 15.30, wt w godz. 9.30-16.30   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje […]
więcej
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim

Powiat Pułtuski/ Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku od września 2023 roku do grudnia 2024 roku realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim (I)” CELEM PROJEKTU jest wzrost aktywności zawodowej wśród 248 osób bezrobotnych (127 kobiet, 121 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP w Pułtusku, w szczególności osób: młodych w wieku 18-29 lat, długotrwale bezrobotnych, w wieku 50 lat i więcej, z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym (z wykształceniem średnim lub niższym), z niepełnosprawnościami oraz kobiet. ZAŁOŻONY CEL Beneficjent zamierza osiągnąć realizując następujące formy aktywizacji: – staże, – prace interwencyjne, – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, – […]
więcej
Waliduj tutaj
erp